!i

Stomazorg

Soms moet er een kunstmatige uitgang (stoma) gemaakt worden om de uitscheiding zo te laten verlopen.