!i

ZE 225 - Leermomenten

OPNAME VAN EEN PATIËNT

 • De dag van de opname: aan de patiënt de nodige uitleg geven van zijn toegewezen kamer.
 • Patiënt beluisteren en emotioneel opvangen.

PREOPERATIEVE VOORBEREIDING

 • Toestemmingsformulier + preoperatieve vragenlijst invullen (in lounge).
 • De patiënt dient nuchter te zijn zo er algemene anesthesie wordt gegeven.
 • Patiënt begeleiden naar de voorbereidingszone
 • In kleedhokje laten omkleden en  z’n OP-hemd laten aantrekken, kledij in locker.
 • In voorbereidingsruimte eventueel volgens voorschrift een bloedpunctie uitvoeren, een EKG afnemen.
 • Patiënt in de wacht brancards plaatsen.
 • Vervoer naar OK.
 • De patiënt wordt in zijn totaliteit benaderd. Een psychologische begeleiding staat hierbij centraal.
 • Tegelijkertijd worden op deze dienst in hoofdzaak volgende verpleegkundige interventies uitgevoerd:
 • Bloedpuncties IN.
 • Plaatsen perifeer infuus IN.
 • EKG afname IN.
 • Controle van de vitale en fysieke parameters, VAS-score voor de pijnmeting (vraag naar meetlat op de zorgeenheid).
 • Postoperatieve wondzorg: Artroscopie, varices.
 • Medicatie toedienen (per oraal/ SC/IV/IM).
 • Eénmalige blaassondage.
 • Verwijderen verblijfsonde.
 • Bladderscan.
 • Verwijderen vaginale wiek.
 • Ledigen redonfles of peertje.
 • Administratieve verrichtingen, opname en ontslag.
 • Correcte mondelinge en schriftelijk rapportage.
 • Organisatie multidisciplinaire benadering.

Assistentie bij epidurale infiltraties, infiltraties N. Occipitalis, infiltratie Carpal Tunnel en  vullen pijnpomp.