!i

ZE 225 - Organisatie zorgeenheid

ALGEMEEN

Het spreekt voor zich dat deze dienst geen dagindeling kent zoals je gewoon bent op de andere zorgeenheden.

We werken volgens het verpleegmodel “Integrerende Verpleegkunde”.  De zieke wordt hierbij vanuit zijn totale persoon benaderd.  Het uitgangspunt vormt patiëntentoewijzing.  D.w.z. dat elke verpleegkundige verantwoordelijk is voor de “totaal zorg” van een aantal patiënten. 

U werkt als student steeds onder de supervisie van een verpleegkundige waar u, op het patiëntentoewijzingsformulier, aan wordt toegewezen. Hij of zij is medeverantwoordelijk voor de zorgen die u uitvoert.

Hierom vragen wij om, telkens u twijfelt, vragen hebt of een foute actie uitvoert, dit steeds met de verpleegkundige te bespreken. Dit kan ook met de hoofdverpleegkundige of mentor. De zorg voor een bepaald aantal patiënten wordt zoveel mogelijk aan één bepaalde verpleegkundige toegewezen met de bedoeling van een betere vertrouwensrelatie te hebben tussen de patiënt en de verpleegkundige. 

Het verpleegkundig dossier correct en volledig invullen is een prioriteit. Al onze zorgen en de organisatie van onze afdeling zijn hierop afgestemd. U brengt de verpleegkundigen in de problemen en mogelijks de patiëntveiligheid in gevaar als u niet alle gegevens correct noteert.

Indien u in het dossier een zorg aftekent: schrijf uw naam voluit met vermelding ‘student’. De verpleegkundige aan wie je bent toegewezen dient superviserend mee te paraferen.

DE CONSULTATIEDAG

De consultatiedag is de dag waarop tijdens de consultatie met de arts, in samenspraak met de patiënt, beslist wordt dat de patiënt zal behandeld worden in het dagziekenhuis.

De patiënt wordt nadien voor een introductiegesprek uitgenodigd op de preoperatieve consultatie en krijgt een opnamebrochure mee naar huis. Hierbij worden de vereiste preoperatieve onderzoeken besproken , dit naargelang de leeftijd én/of de specifieke voorschriften van de behandelende arts. Indien er preoperatieve onderzoeken zijn (bloedafname én EKG) dan wordt de patiënt naar zijn/haar huisarts doorverwezen of gebeuren deze onderzoeken in de preoperatieve consultatie.

DAG VOOR DE OPNAME

De dag voor de opname worden volgende voorbereidingen uitgevoerd:
  • administratie: o.a. opmaken en vervolledigen van het verpleegdossier.
  • verpleegkundig: o.a. materiaal klaarzetten, medicatie in EMV inbrengen.
  • planning: o.a. kamertoewijzing .

DAG VAN DE OPNAME

De dag van de opname wordt de patiënt onthaald aan de balie. Hij krijgt pas een kamer toegewezen na de ingreep. De nodige administratieve documenten worden door de patiënt ingevuld in de lounge. Conform het verpleegdossier wordt de preoperatieve voorbereiding afgewerkt in de voorbereidingsruimte (preop zone chirurgisch dagziekenhuis).

Postoperatief worden zowel vitale parameters (RR, pols en t°) als de fysieke parameters (urinedebiet, observatie verband, pijn, flatulentie) gecontroleerd.

Indien nodig, wordt pijnstillende medicatie e.a. op voorschrift toegediend. Het kan tevens nodig blijken dat na de observatie de wonde bij de patiënt dient te worden verzorgd.

Voorbereiding ontslag: de postoperatieve richtlijnen dienen in een begrijpbare taal aan de patiënt te worden meegedeeld. Er zijn ook verscheidene infoblaadjes ter beschikking en deze worden samen met de patiënt en/of familie overlopen. Samen met patiënt en familie zoeken we naar mogelijke oplossingen en alternatieven voor wanneer hij/zij wordt ontslagen.

Cruciaal is nagaan dat er opvang is verzekerd na een ingreep onder algemene verdoving.

Na het ontslag worden de kamers opgeruimd, klaargemaakt voor de volgende patiënt (bij dubbele bezetting) of voor ‘s anderendaags en wordt de administratie afgewerkt.