!i
Ze 240

ZE 240 - Geriatrie

Tel. 059 41 64 00
ze240@azdamiaan.be
Route 240

Bezoekuren

Van 14.00 uur - 20.00 uur

Hoe geraak ik hier

ZE 240 - Geriatrie

Dedienst G is een acute medische dienst waar ouderen met acute problemen op een pluridisciplinairemanier geholpen worden.

Het pluridisciplinair team (bestaande uit een geriater, een hoofdverpleegkundige, een team van verpleegkundigen, een ergotherapeut, een kinesitherapeut, een ontslagmanager, een psycholoog, een logopedist, een diëtist en een pastoraal werker) staat borg voor een kwaliteitsvolle diagnose, behandeling en revalidatie.

Naast de noodzakelijke onderzoeken en behandelingen wordt ernaar gestreefd de patiënt in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk zelf te laten doen. 

Hiermee vermijden we dat de patiënt activiteiten afleert en stijgen de kansen om thuis terug zelfstandig te functioneren

Onze professionals op de dienst ZE 240 - Geriatrie


Informatiebrochures over ZE 240 - Geriatrie