!i
Ze245

ZE 245 - Geriatrie

Tel. 059 41 64 20
ze245@azdamiaan.be
Route 245

Bezoekuren

Van 14.00 uur - 20.00 uur

Hoe geraak ik hier

ZE 245 - Geriatrie

De dienst G is een acute medische dienst waar ouderen met acute problemen op een pluridisciplinaire manier geholpen worden.

Het pluridisciplinair team (bestaande uit een geriater, een hoofdverpleegkundige, een team van verpleegkundigen, een ergotherapeut, een kinesitherapeut, een ontslagmanager, een psycholoog, een logopedist, een diëtist en een pastoraal werker) staat borg voor een kwaliteitsvolle diagnose, behandeling en revalidatie.

Naast de noodzakelijke onderzoeken en behandelingen wordt ernaar gestreefd de patiënt in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk zelf te laten doen. 

Hiermee vermijden we dat de patiënt activiteiten afleert en stijgen de kansen om thuis terug zelfstandig te functioneren. 

Onze professionals op de dienst ZE 245 - Geriatrie