!i

ZE 435 - Zorgmodel

Op ZE 435 wordt er patiëntgericht verpleegt in teamverband. Er zijn twee teams: een team aan de voorkant (4352-4366) en een team aan de achterkant van de afdeling (4368-4380).

Een team bestaat uit een teamverantwoordelijke, verpleegkundigen, eventueel zorgkundigen en leerling-verpleegkundigen. 

Door teamverpleging en patiëntentoewijzing krijgt de teamverantwoordelijke een 15-tal patiënten toegewezen en krijgt de patiënt op zijn beurt een vast aantal verpleegkundigen aan bed. De teamverantwoordelijke stelt zelfstandig de verpleegkundige diagnoses en voert samen met de teamleden de interventies uit. De teamverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de medicatietoediening.


Binnen het team worden patiënten toegewezen door de teamleider waarbij gelet wordt op de individuele bekwaamheid van de verpleegkundige en de zorgzwaarte van de patiënten. De volledige verantwoordelijkheid voor de verpleegkundige zorgverlening kan de verpleegkundige op zich nemen als deze is ingewerkt op de afdeling. De leerling-verpleegkundige zal echter nooit geheel de verantwoordelijkheid voor de patiëntenzorg kunnen opnemen. Die verantwoordelijkheid is alleen voorbehouden aan de verpleegkundige. Om die reden krijgt de leerling-verpleegkundige onder directe begeleiding van een verpleegkundige of teamleider patiënten toegewezen of zorgtaken gedelegeerd. De verpleegkundige is verantwoordelijke voor de continuïteit van zorg.