!i
Ze 445

ZE 445 - Geriatrie

Tel. 059 41 64 60
ze445@azdamiaan.be
Route 445

Bezoekuren

Van 14.00 uur tot 20.00 uur

Hoe geraak ik hier

ZE 445 - Geriatrie

De geriatrie is een acute medische dienst waar ouderen met acute problemen op een pluridisciplinaire manier geholpen worden.

Het pluridisciplinair team (bestaande uit een geriater, een hoofdverpleegkundige, een team van verpleegkundigen, een ergotherapeut, een kinesitherapeut, een ontslagmanager, een psycholoog, een logopedist, een diëtist en een pastoraal werker) staat borg voor een kwaliteitsvolle diagnose, behandeling en revalidatie.

Naast de noodzakelijke onderzoeken en behandelingen wordt ernaar gestreefd de patiënt in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk zelf te laten…

Onze professionals op de dienst ZE 445 - Geriatrie


Informatiebrochures over ZE 445 - Geriatrie