!i
Ze 455

ZE 410 - Neurologie

Tel. 059 41 61 40
ze410@azdamiaan.be
Route 410

Bezoekuren

Van 14 uur tot 20 uur

Hoe geraak ik hier

ZE 410 - Neurologie

Op deze zorgeenheid komen vooral mensen terecht met aandoeningen van het zenuwstelsel. Vaak lukken een aantal zaken moeilijker of niet meer (bijv. bewegen, denken, onthouden, uitvoeren van dagelijkse activiteiten).

Daarom wordt er op de zorgeenheid multidisciplinair gewerkt. Dit wil zeggen dat er naast de artsen en verpleegkundigen ook kinesitherapeuten, ergotherapeuten, een logopedist, een psycholoog en een sociaal verpleegkundige deel uitmaken van ons vast team en dagelijks instaan voor een optimale zorgverlening. 

Onze professionals op de dienst ZE 410 - Neurologie


Informatiebrochures over ZE 410 - Neurologie