!i
Mcu

ZE 110 - MCU

Tel. 059 41 41 02
ze110@azdamiaan.be
Route 100

Bezoekuren

Dagelijks van 11.00 uur - 11.30 uur, 15.00 uur - 15.30 uur en 19.00 uur- 19.30 uur

Hoe geraak ik hier

ZE 110 - MCU

Je wordt op de Mid Care Unit opgenomen wanneer je extra zorg of speciale bewaking nodig hebt. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte, levensbedreigende complicaties of na een complexe operatie.

De Mid Care Unit is een zorgeenheid die zich qua zorgintensiteit bevindt tussen de dienst Intensieve Zorgen en de zorgeenheden. De essentie van deze afdeling is dat een of meerdere vitale functies van naderbij dienen opgevolgd te worden. Daarom worden alle patiënten op MCU bewaakt via onder andere een monitor. Een daartoe speciaal opgeleid team van artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen,… staat dag en nacht klaar om de patiënten de beste mogelijke zorg te bieden. Het MCU-team besteedt veel aandacht aan een goede communicatie met de patiënt en de familie.

Bezoek wordt driemaal per dag (gedurende een half uur) toegelaten. Dit is noodzakelijk om de patiënt voldoende rust te kunnen bieden. Daarom vragen we ook om het bezoek tot twee personen te beperken.