!i
Ze 230

ZE 230 - pneumologie/oncologie

Tel. 059 41 63 00
ze230@azdamiaan.be
Route 230

Bezoekuren

Van 15.00 uur tot 20.00 uur.

Hoe geraak ik hier

ZE 230 - pneumologie/oncologie

Op deze zorgeenheid verzorgen wij patiënten met luchtweg- en longproblemen en bepaalde kankeraandoeningen.

Wij nemen patiënten op ter observatie bij onder andere koorts, moeheid, vermagering, verminderde eetlust, zuurstofnood... Verder behandelen wij astma, bronchitis, pleuritis, pneumonie, longembolie, klaplong, TBC, longtumoren en bepaalde andere vormen van kankeraandoeningen.