!i

Ziekenhuisopname op pediatrie

Leg de ziekenhuisopname goed uit aan je kind. Vertel waarom deze noodzakelijk is en dat je kind zo vlug als mogelijk terug naar huis kan komen.

Vele ouders hebben het moeilijk om hun kind voor te bereiden. Wat zeg ik best, hoe zeg ik het ?

Enkele tips:
  • Maak je kind niets wijs. Vertel de waarheid. Liever niets zeggen en de verpleegkundige om hulp vragen dan leugentjes om bestwil. 
  • Zeg je kind duidelijk wanneer je er bent en wanneer niet. Houd je aan die afspraken. Neem degelijk afscheid van je kind, loop zomaar niet weg. Maak misschien een afspraak voor een volgend bezoek. Een huilbui kan volgen, maar dat mag best even ... 
  • Kinderen beneden de 12 jaar mogen de afdeling niet verlaten, grotere kinderen verwittigen eerst de verpleegkundige.


Een bezoek brengen aan de kinderafdeling vóór de opname kan zeer nuttig zijn, je bent steeds welkom.

Het team van pediatrie