!i
Ze 455

ZE 410 - Neurologie/endocrinologie

Tel. 059 41 61 40
ze410@azdamiaan.be
Route 410

Bezoekuren

Van 15.00 uur tot 20.00 uur.

Hoe geraak ik hier

ZE 410 - Neurologie/endocrinologie

Op deze zorgeenheid komen vooral mensen terecht met aandoeningen van het zenuwstelsel. Vaak lukken een aantal zaken moeilijker of niet meer (bv. bewegen, denken, onthouden, uitvoeren van dagelijkse activiteiten).

Daarom wordt er op de zorgeenheid multidisciplinair gewerkt. Dit wil zeggen dat er naast de artsen en verpleegkundigen ook kinesitherapeuten, ergotherapeuten, een logopedist, een psycholoog en een sociaal verpleegkundige deel uitmaken van ons vast team en dagelijks instaan voor een optimale zorgverlening. 

Ook de patiënten met endocrinologische aandoeningen worden hier behandeld. Endocrinologie is een medisch specialisme en biologische wetenschap die zich bezighoudt met het endocrien systeem, ofwel klieren die afscheidingen in het lichaam hebben, zoals schildklier, hypofyse, alvleesklier en bijnieren.


Informatiebrochures over ZE 410 - Neurologie/endocrinologie