!i

Het Cognitieve Disabilities Model

Heel wat patiënten die revalideren kampen ook met cognitieve problemen (vergeten, aandachtsproblemen, …).

Op de zorgeenheid wordt gewerkt met het Cognitive Disabilities Model, waarbij het accent minder gelegd wordt op de cognitieve stoornissen op zich, maar meer op de concrete gevolgen ervan in het dagelijks functioneren. Het model biedt alle teamleden een houvast en praktische tips om de patiënten zo optimaal mogelijk te begeleiden tijdens hun verblijf.

Indien er bij het ontslag uit het ziekenhuis nog problemen zijn op cognitief vlak, reikt dit model ook advies aan naar verzorging en begeleiding in de thuissituatie. Indien je hieromtrent meer informatie wenst, kan je steeds terecht bij de psycholoog van de dienst.