!i

ZE 420: studenteninfo

Het voltallige team staat ter beschikking om van deze leerperiode een aangename, zinvolle en geslaagde stage te maken.

Informatie

Stagementoren

  • Wim Bogaert
  • Annick Caroen
  • Bert Polfliet
  • Lien Rosseel