!i
Ze440 Geriatrie

ZE 440 - Geriatrie

Tel. 059 41 64 40
ze440@azdamiaan.be
Route 440

Bezoekuren

Van 15.00 uur tot 20.00 uur. Maximum 2 bezoekers tegelijk.

Hoe geraak ik hier

ZE 440 - Geriatrie

Een opname op deze zorgeenheid is bedoeld voor kwetsbare ouderen met acute problemen. Deze patiënten vertonen vaak meerdere complexe aandoeningen of chronische ziektebeelden die met elkaar verweven zijn. Dat heet co-morbiditeit. 

Een kwaliteitsvolle diagnose, behandeling en revalidatie vereisen een medisch beleid door een volledig team van professionals. Ons multidisciplinair team is samengesteld uit onder andere een geriater, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, psychologen, diëtisten, medewerkers van de sociale en pastorale dienst, enz. 

Daarnaast wordt nauw samengewerkt met verschillende andere specialismen in het ziekenhuis en met zorgorganisaties in de brede Oostendse regio. 

Naast de noodzakelijke onderzoeken en behandelingen wordt ernaar gestreefd de patiënt in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk zelf te laten doen. Hiermee vermijden we dat de patiënt activiteiten afleert en stijgen de kansen om thuis terug zelfstandig te functioneren. 

Op de dienst ZE 440 bevindt…