!i
Ze440 Geriatrie

ZE 440 - Geriatrie

Tel. 059 41 64 40
ze440@azdamiaan.be
Route 440

Bezoekuren

Van 15.00 uur tot 20.00 uur.

Hoe geraak ik hier

ZE 440 - Geriatrie

Een opname op deze zorgeenheid is bedoeld voor kwetsbare ouderen met acute problemen. Deze patiënten vertonen vaak meerdere complexe aandoeningen of chronische ziektebeelden die met elkaar verweven zijn. Dat heet co-morbiditeit. 

Een kwaliteitsvolle diagnose, behandeling en revalidatie vereisen een medisch beleid door een volledig team van professionals. Ons multidisciplinair team is samengesteld uit onder andere een geriater, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, psychologen, diëtisten, enz. 

We streven ernaar om de patiënt zoveel mogelijk zelf te laten doen. Zo vermijden we dat de patiënt activiteiten afleert en stijgen de kansen om thuis terug zelfstandig te functioneren. 

Op ZE 440 is ook de dienst Orthogeriatrie.