!i
Orthogeriatrie

ZE 440 - Orthogeriatrie

Tel. 059 41 64 40
ze440@azdamiaan.be
route 440

Bezoekuren

Van 15.00 uur tot 20.00 uur.

Hoe geraak ik hier

ZE 440 - Orthogeriatrie

Op de dienst Orthogeriatrie worden patiënten vanaf 75 jaar met een geriatrisch profiel, die een fractuur hebben (behalve indeukingsfracturen en pubistakfracturen) nauwgezet multidisciplinair behandeld en opgevolgd. 

Met de vergrijzing van de bevolking zien we een toename van het aantal breuken als gevolg van een val bij ouderen. Dit vereist een specifieke zorg want deze patiëntengroep is meer onderhevig aan complicaties en er zijn meestal meerdere aandoeningen (multi-pathologie) aanwezig. De dienst Orthogeriatrie is een samenwerking tussen de diensten Orthopedie en Geriatrie. 

Het zorgpad start onmiddellijk bij de spoedopname, om geen tijd te verliezen bij transfer van de patiënt naar de zorgeenheid. Op basis van leeftijd en geriatrisch risicoprofiel (GRP) wordt de patiënt al dan niet naar de afdeling Orthogeriatrie getransfereerd.

De dienst Orthogeriatrie is gesitueerd op de zorgeenheid 440