!i
Ze 445

ZE 445 - Geriatrie

Tel. 059 41 64 60
ze445@azdamiaan.be
Route 445

Bezoekuren

Van 15.00 uur tot 20.00 uur. Maximum 2 bezoekers tegelijk.

Hoe geraak ik hier

ZE 445 - Geriatrie

Een opname op deze zorgeenheid is bedoeld voor kwetsbare ouderen met acute problemen. Deze patiënten vertonen vaak meerdere complexe aandoeningen of chronische ziektebeelden die met elkaar verweven zijn. Dat heet co-morbiditeit. 

Een kwaliteitsvolle diagnose, behandeling en revalidatie vereisen een medisch beleid door een volledig team van professionals. Ons multidisciplinair team is samengesteld uit onder andere een geriater, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, psychologen, diëtisten, medewerkers van de sociale en pastorale dienst, enz. 

We werken nauw samen met andere specialismen in het ziekenhuis en zorgorganisaties in de brede Oostendse regio. 

We streven ernaar om de patiënt zoveel mogelijk zelf te laten doen. Zo vermijden we dat de patiënt activiteiten afleert en stijgen de kansen om thuis terug zelfstandig te functioneren. 

Op deze zorgeenheid is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht voor alle patiënten en bezoekers.Informatiebrochures over ZE 445 - Geriatrie