!i
Ze 445

ZE 445 - Geriatrie

Tel. 059 41 64 60
ze445@azdamiaan.be
Route 445

Bezoekuren

Enkel op afspraak

Hoe geraak ik hier

ZE 445 - Geriatrie

Een opname op deze zorgeenheid is bedoeld voor kwetsbare ouderen met acute problemen. Deze patiënten vertonen vaak meerdere complexe aandoeningen of chronische ziektebeelden die met elkaar verweven zijn. Dat heet co-morbiditeit. 

Een kwaliteitsvolle diagnose, behandeling en revalidatie vereisen een medisch beleid door een volledig team van professionals. Ons multidisciplinair team is samengesteld uit onder andere een geriater, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten, psychologen, diëtisten, medewerkers van de sociale en pastorale dienst, enz. 

Daarnaast wordt nauw samengewerkt met verschillende andere specialismen in het ziekenhuis en met zorgorganisaties in de brede Oostendse regio. 

Naast de noodzakelijke onderzoeken en behandelingen wordt ernaar gestreefd de patiënt in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk zelf te laten doen. Hiermee vermijden we dat de patiënt activiteiten afleert en stijgen de kansen om thuis terug zelfstandig te functioneren. 


Informatiebrochures over ZE 445 - Geriatrie