!i
Ze 425

ZE 450 - sp Locomotorische revalidatie

Tel. 059 41 65 40
ze450@azdamiaan.be
route 450

Bezoekuren

Van 15.00 tot 20.00 uur.

ZE 450 - sp Locomotorische revalidatie

Om je mobiliteit en zelfredzaamheid zo snel mogelijk te herwinnen na een letsel of een ingreep van het bewegingsstelsel is intensieve revalidatie vaak aangewezen.

Op onze dienst worden je mogelijkheden optimaal benut en worden haalbare doelstellingen voor jou bepaald. In functie hiervan krijg je een multidisciplinaire behandeling die rekening houdt met je niveau van beweeglijkheid, spierkracht, coördinatie en uithouding. Op onze zorgeenheid ligt het accent op het stimuleren van maximale zelfredzaamheid binnen je mogelijkheden.