!i
Palliatieve Zorgen

ZE 515 - Palliatieve zorg

Tel. 059 41 61 80
ze515@azdamiaan.be
Route 515

Bezoekuren

Van 15 tot 20 uur.

Hoe geraak ik hier

ZE 515 - Palliatieve zorg

De palliatieve zorgeenheid is er voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, en voor wie zware behandelingen geen baat meer hebben. 

We willen dat de patiënt zich zo goed mogelijk voelt op lichamelijk, geestelijk, relationeel en spiritueel vlak zodat hij of zij zinvol afscheid kan nemen van het leven. We leggen de nadruk op het bestrijden van de pijn en andere symptomen of ongemakken. 

We proberen ook een rustige, huiselijke sfeer te creëren.

Alles is bespreekbaar met de behandelende arts en met de verpleegkundigen.

Daarnaast is er ook het Palliatief Support Team. Dit team zorgt voor ondersteuning van de patiënt en de familie.

PatiëntenbegeleidingInformatiebrochures over ZE 515 - Palliatieve zorg