!i

Veelgestelde vragen bij palliatieve zorg

Wat is euthanasie?

Euthanasie is een verzoek tot actieve levensbeëindiging van de patiënt dat eigenhandig door hem geschreven of door een onafhankelijk iemand in het bijzijn van arts en patiënt. Het verzoekschrift is drie maanden geldig. Een tweede arts is vereist ter beoordeling van de gewettigde euthanasievraag. Indien het levenseinde niet verwacht wordt binnen afzienbare tijd, dient een wachttijd van 1 maand gerespecteerd te worden. Dan is er ook een derde arts nodig ter beoordeling van de patiënt.

Wat is palliatieve sedatie?

Wanneer de klachten bij de terminale patiënt - ondanks maximale behandeling - niet onder controle zijn, kan in samenspraak met de familie overgegaan worden tot palliatieve sedatie. De patiënt wordt hierbij in diepe slaap gehouden tot het overlijden.

Wat is curatieve behandeling?

Curatieve behandeling is een behandeling met als doel volledig te genezen. Dikwijls is hiervoor een combinatie nodig van verschillende behandelingen waaronder heelkunde (operaties), chemotherapie en radiotherapie.

Waaruit bestaat palliatieve behandeling?

Palliatieve behandeling wordt toegepast wanneer de patiënt reeds metastasen op afstand (uitzaaiingen) heeft ontwikkeld. Een behandeling wordt dan gestart ter verbetering van de klachten om de tumor te verkleinen en zo lang mogelijk stabiel te houden. Dit kan palliatieve chemotherapie zijn, waarbij de chemotherapie qua nevenwerkingen redelijk goed wordt verdragen. Het is zeker niet de bedoeling dat de patiënt zieker zal worden van zijn chemotherapie, het doel is net om het comfort te verbeteren en de levensverwachting van de patiënt te verlengen waarbij we niet inboeten op de levenskwaliteit.

Er kan ook palliatieve radiotherapie toegediend worden om het comfort te verhogen, bijvoorbeeld bij pijnlijke botuitzaaiingen of bij bepaalde bloedingen veroorzaakt door de tumor.

 Zorgvisies