!i
Ze 545 Psychoger

ZE 545 - Psychogeriatrie

Tel. 059 41 64 80
ze545@azdamiaan.be
Route 545

Bezoekuren

van 15 tot 20 uur.

Hoe geraak ik hier

ZE 545 - Psychogeriatrie

Op psychogeriatrie worden ouderen behandeld met zowel lichamelijke als psychische problemen. Daarom wordt er opvolging voorzien door een geriater en een psychiater.

Patiënten verblijven vaak langere tijd op onze afdeling, dit in het kader van revalidatie of wachten op plaats in een zorginstelling. 

Aan de hand van de aangeboden structuur op de afdeling, ondersteunende medicatie, fysieke revalidatie, kooktherapie en aangepaste omgangsvormen proberen we de patiënt opnieuw te oriënteren naar huis met de nodige professionele omkadering of naar een andere zorginstantie zoals een woonzorgcentrum, psychiatrisch begeleid wonen, revalidatiecentrum, kortverblijf, ... 

Patiëntenbegeleiding


Onze dienst ZE 545 - Psychogeriatrie


Informatiebrochures over ZE 545 - Psychogeriatrie