!i

Patiëntenverenigingen psychiatrische zorgeenheden

Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen brengen mensen met gelijkaardige problemen samen. Contacten met lotgenoten via een trefpunt kunnen zeer belangrijk zijn in het genezings- en verwerkingsproces.

Samenwerking patiëntenverenigingen zorgeenheden psychiatrie

Overige info

Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van patiënten bij verschillende overheden. Op hun website vind je ook een overzicht van de verschillende patiëntenverenigingen

Als je meer informatie wil over zelfhulp of ondersteuning voor je zelfhulpgroep, dan kan je Trefpunt Zelfhulp vzw contacteren. Zij werken samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten en stimuleren onderzoek rond lotgenotencontact.

Onderling.be is dan weer een online community waarbij bestuursleden en actieve trekkers van zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen elkaar helpen met het delen van tips.