!i

Eierstokkanker (ovariumcarcinoom)

Symptomen

Klachten van eierstokkanker blijven vaak ongemerkt. Mogelijke symptomen kunnen zijn:

  • opgezette buik
  • gewichtstoename
  • urinaire klachten (plasklachten)
  • stoelgangsproblemen
  • vaginaal bloedverlies


Behandeling

In een vroeg stadium is enkel heelkunde noodzakelijk. Echter gezien er in het beginstadium weinig klachten zijn wordt eierstokkanker meestal in een meer gevorderd stadium ontdekt.

De meeste vrouwen met eierstokkanker krijgen een combinatie van chirurgie en chemotherapie, vaak bestaande uit carboplatine en taxol.