!i

Hersentumoren

Symptomen

Plotse epilepsie aanval, uitvalsverschijnselen, spraakstoornissen, …

In samenwerking met neuroloog, neurochirurg en medisch oncoloog wordt een juiste diagnose gesteld (na biopsie= wegname van een stukje weefsel voor onderzoek) en een behandelingsplan opgesteld.


Behandeling

Glioblastoma multiforme is de meest agressieve en ongeneeslijke vorm waarbij volgend behandelingsschema wordt vooropgesteld: heelkunde (verwijdering van de tumor) gevolgd door chemotherapie (Temodal) samen met radiotherapie gedurende 6 weken, nadien 1 maand rust en hernemen van de chemotherapie voor de volgende 6 maanden.