!i

Longkanker

Longkanker is een van de meest voorkomende kankers. In België krijgen elk jaar zo'n 7.000 mensen longkanker. Er zijn 2 types longkanker, kleincellige (20%) en niet-kleincellige (80%), naargelang de grootte van de cel. Het type bepaalt de behandeling. Bij kleincellige longkankers verspreiden de cellen zich zeer snel door het lichaam en bij diagnose zijn ze vaak uitgezaaid.

Longvlieskanker (mesothelioom) is een aparte vorm. Het ontstaat in het borstvlies of pleura en houdt meestal verband met blootstelling aan asbest.


Wat zijn de oorzaken van longkanker?

Longkanker is niet erfelijk of besmettelijk. Er zijn wel een aantal erfelijke factoren waardoor sommige mensen een verhoogd risico lopen: rokers waarvan een rechtstreeks familielid (long)kanker had, hebben 3 keer meer kans op longkanker.

Dé oorzaak van longkanker is een langdurige blootstelling van de slijmvliezen van de luchtwegen aan kankerverwekkende prikkels.

Sigarettenrook is een van de belangrijkste oorzaken: 85% van de longkankers wordt veroorzaakt door sigarettenrook.

Wie elke dag 1 pakje sigaretten rookt heeft 15 tot 20 keer meer kans op longkanker dan een niet-roker.Passief roken verhoogt het risico op longkanker met 30%.Ook het roken van sigaren of pijp vergroot de kans op longkanker.

Andere longkankerverwekkende stoffen zijn: radon (uranium mijn), asbest, beryllium, cadmium, dieseluitlaatgassen, nikkel, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, vinylchloride, silicose, arsenicum en chroom. Wie beroepshalve blootgesteld is aan deze stoffen én rookt, loopt een verhoogd risico.

Gezien roken een zeer belangrijke rol speelt in het ontstaan van longkanker en kanker in het algemeen is het van belang om eens na te denken over rookstop. U kan in Az Damiaan deelnemen aan het rookstopprogramma waar u individueel begeleid wordt door een arts en tabacoloog.


Symptomen

Veel hangt af van de plaats en de grootte van de longkanker. Kleine tumoren geven vaak geen klachten: soms worden ze toevallig ontdekt. Bijvoorbeeld door een röntgenfoto of CT-scan om andere redenen.

Meestal ontstaan er pas klachten in een gevorderd stadium. Ook dan zijn ze uiteenlopend, soms vaag, en kunnen ze ook bij andere ziekten voorkomen: vermoeidheid, verminderde eetlust, vermageren, een wijziging in de hoest, al dan niet met bloederig slijm (meestal een eerste signaal), kortademigheid, soms met een piepende ademhaling, herhaaldelijke luchtwegeninfecties, pijn in de borstkas.

Uitzaaiingen elders in het lichaam veroorzaken ook klachten. Zoals: opgezette klieren onderaan de nek, een opgezwollen gezicht of nek, pijn elders in het lichaam (botpijn, hoofdpijn), heesheid, slikklachten.


Behandeling

In een vroeg stadium is een curatieve (te genezen) behandeling mogelijk met heelkunde en/of radiotherapie.

In een verder gevorderd stadium is nood aan chemotherapie of een doelgerichte behandeling. De laatste jaren wordt meer en meer onderzoek gedaan naar doelgerichte therapieën, die slechts werkzaam zijn bij tumoren die een bepaalde mutatie hebben (o.a. gefitinib, erlotinib, crizotinib,… ).