!i

Ziekte van Hodgkin

Het Hodgkin lymfoom is een vorm van kanker van het lymfestelsel. De ziekte ontstaat vooral tussen het 15de en 35ste levensjaar en boven het 50ste levensjaar en is bij een grote meerderheid van de patiënten volledig te genezen.


Symptomen

Een Hodgkin lymfoom geeft meestal weinig klachten. De meeste patiënten gaan met een opgezette lymfklier naar de huisarts. Deze zwelling in de hals, boven het sleutelbeen of onder de oksel is pijnloos en wordt maar langzaam groter. Soms wordt het Hodgkin lymfoom per toeval ontdekt.

Ongeveer een derde van de patiënten krijgt wel klachten. Afhankelijk van de plaats van het Hodgkin lymfoom kunnen er klachten ontstaan als: benauwdheid, pijn in de buik (door een opgezette milt), onverklaarbaar ernstig gewichtsverlies, ernstig nachtzweten, onverklaarbare koorts.


Onderzoek en diagnose

De arts stelt de diagnose Hodgkin lymfoom door een stukje weefsel (biopt) uit de afwijkende lymfeklier te nemen. Dit gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. De patholoog onderzoekt dit stukje weefsel vervolgens op afwijkende cellen.

Als vast staat dat u de ziekte heeft, vindt vervolgens verder onderzoek plaats om vast te stellen waar in uw lichaam de ziekte nog meer aanwezig is en in welk stadium de ziekte zich bevindt. Om te kunnen vaststellen welke behandeling voor u het meest geschikt is, stelt de arts uw 'risicoprofiel' op. Dit profiel wordt bepaald door:

  • het stadium van de ziekte
  • de grootte van het gebied waarin de aangedane lymfeklieren zich bevinden (de lymfeklierlokalisatie)
  • uw leeftijd en algemene conditie
  • uw bloeduitslagen.


Behandeling

De behandeling van een Hodgkin lymfoom bestaat meestal uit chemotherapie en/of bestraling (radiotherapie). De behandeling kan per patiënt kan verschillen. Uw behandelend onco/hematoloog vertelt u welke behandeling u krijgt en geeft u er uitleg over.