!i

Ziekte van Non Hodgkin

Non-Hodgkin lymfoom is een verzamelnaam voor vele verschillende vormen van lymfeklierkanker. De ziekte komt op alle leeftijden voor, maar vooral bij mensen die ouder zijn dan 45. Bij een deel van de patiënten is de ziekte volledig te genezen.


Symptomen

Een deel van de patiënten met Non-Hodgkin lymfoom heeft weinig klachten. Deze patiënten gaan met een opgezette lymfeklier naar de huisarts.

De patiënten die wel klachten krijgen, kunnen afhankelijk van de plaats van het Non-Hodgkin lymfoom last krijgen van: maag- of buikpijn, huidafwijkingen, neus- en keelklachten, benauwdheid, verwardheid, onverklaarbaar ernstig gewichtsverlies, ernstig nachtzweten, onverklaarbare koorts.


Diagnose

De arts stelt de diagnose Non-Hodgkin lymfoom door een stukje weefsel (biopt) uit de afwijkende lymfklier of uit een andere aangedane plek in uw lichaam te nemen. Dit gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. De patholoog onderzoekt dit stukje weefsel vervolgens op afwijkende cellen.

Als vast staat dat u Non-Hodgkin lymfoom heeft, vindt vervolgens verder onderzoek plaats om vast te stellen waar in uw lichaam de ziekte nog meer aanwezig is en in welk stadium de ziekte zich bij u bevindt. Dit onderzoek wordt ook wel stadiëringsonderzoek genoemd.

Uit het weefselonderzoek blijkt welk type (zeer agressief tot zeer mild) en soort Non-Hodgkin lymfoom u heeft. Uw oncoloog/hematoloog informeert u over welke soort u heeft.

Om te kunnen vaststellen welke behandeling voor u het meest geschikt is bepaalt de arts ook uw 'risicoprofiel'. Dit profiel wordt bepaald door:

  • het stadium van de ziekte
  • de grootte van het gebied waarin de aangedane lymfeklieren zich bevinden (de lymfeklierlokalisatie)
  • uw leeftijd en algemene conditie
  • uw bloeduitslagen.


De behandeling

Meestal bestaat de behandeling uit chemotherapie, maar in sommige gevallen kan ook afgewacht worden. Omdat er verschillende soorten Non-Hodgkin lymfoom zijn, zijn er ook verschillende behandelvormen. Bovendien kan de behandeling per soort Non-Hodgkin lymfoom ook per patiënt verschillen. Uw behandelend oncoloog/hematoloog vertelt u welke behandeling u krijgt en geeft u er uitleg over.